6: dokumentacja techniczna obudowy klatki schodowej
Numer ogłoszenia:  6
Ważny od:  2012-10-01
Ważny do:  2012-10-30

Witam Państwa,

zapraszam serdecznie do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej obudowy klatki schodowej budynku głównego Zakładu Poprawczego w Białymstoku, którą należy wyposażyć w drzwi klasy odporności ogniowej EI 30 oraz urządzenia do usuwania dymu (klapy dymowe). Dokumentacja powinna zawierać:

  1. Projekt techniczny - 2 egz.
  2. Kosztorys inwestorski - 1 egz.
  3. Przedmiar robót - 1 egz.
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.
  5. Cała dokumentacja w formacie PDF na płycie CD/DVD - 1 egz.

Oferty należy składać w formie pisemnej drogą mailową, faksem lub osobiście w pokoju kierownika administracyjnego, bądź samodzielnego referenta - Pani Marty Czaban do dnia 13 lipca 2011. Przewidywany okres wykonania dokumentacji - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Przedmiot opracowania można oglądać, dokonywać pomiarów, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14. Wszelkich informacji udziela kierownik administracyjny Radosław Konert, kontakt jak niżej.

Radosław Konert
tel. 856785425, fax 0856754755
e-mail: wyślij wiadomość