5: Remont dachu
Numer ogłoszenia: 5
Ważny od: 2010-09-27
Ważny do: 2010-10-14

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Remont dachu na budynku warsztatowym Zakładu Poprawczego w Białymstoku - część niska".

 • Zakres prac jest określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniej-szego ogłoszenia.
 • Termin składania ofert: do dnia 14 października 2010 r., do godz. 1500
 • Termin wykonania remontu: do dnia 15 listopada 2010 r.
 • Gwarancja: 60 miesięcy.
 • Wymagania: prowadzenie działalności o charakterze ogólnobudowlanym, w tym dekarstwo.
 • POSTEPOWANIE NIE JEST PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Ofertę cenową (załącznik) w formie pisemnej należy przesłać faksem, mailem, za pomocą poczty lub osobiści złożyć w siedzibie firmy (sekretariat, I piętro). Przedmiot za-mówienia można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 15:00.

  Kontakt: Radosław Konert, tel. 85 6785425, fax. 85 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert(at)zp.bialystok.pl

  Pliki do pobrania: Oferta cenowa