15: malowanie sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117
Numer ogłoszenia: 15
Ważne od: 05.01.2018
Ważne do: 15.01.2018
Zadanie - malowanie sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, przesłać e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 16 stycznia 2018, do godziny 16.00 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli, bądź przesłali oferty o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 

  1. Termin wykonania robót do dnia 26 lutego 2018 r.
  2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 10 000,00 zł.
  4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  5. Żądany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
  6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

ZAKRES PRAC

 

  1. Demontaż oraz montaż, po wykonanych pracach malarskich, drabinek gimnastycznych.
  2. Oczyszczenie ścian, przetarcie papierem ściernym, drobne naprawy gipsem, w tym siatkowanie i arylowanie ubytków tynku, spękań i szczelin, usuwanie gwoździ, itp. usuniecie odpadających powłok malarskich, miejscowe uzupełnienie ubytków w ścianach.
  3. Zagruntowanie ścian i sufitu specjalnym preparatem gruntującym.
  4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian (kolor wskazany przez Zamawiającego z palety RAL) i sufitu (biały) - sufit ok. 200 m2, ściany ok. 400 m2. Do kalkulacji proszę przyjąć producenta farb Beckers lub Dulux.

 

Wymiary sali: długość 20 m, szerokość 10 m, max. wysokość 7 m, min. wysokość 6,50 m. Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do: Konert Radosław tel.(085) 67 85 425, kom. +48 600807997, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1 - Formularz oferty