13: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 13
Ważne od: 14.01.2016
Ważne do: 25.01.2016
Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) uprzejmie informuję, że w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku znajdują się zbędne składniki rzeczowe majątki ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
  1. Miernik SONEL MZC-303E – miernik impedancji pętli zwarcia.
  2. Miernik SONEL MRU-101 - miernik rezystancji uziemień (wraz z cęgami pomiarowymi C1).
  3. Miernik SONEL MIC-1000 – miernik rezystancji izolacji.
  4. Miernik SONEL MRP-200 – miernik zabezpieczeń różnicowo – prądowych.
Wszystkie mierniki nie posiadają aktualnego świadectwa wzorcowania.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wskazanego majątku, spełniając wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać (osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail) do dnia 25 stycznia 2016r. na adres Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Szczegółowych informacji udziela kierownik administracyjno gospodarczy Radosław Konert. Kontakt i dane teleadresowe jak niżej.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@zp.bialystok.
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego w Białymstoku
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego