Wyniki postępowań
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12
Numer ogłoszenia: 12
Ważne od: 2012-09-13
Ważne do: 2012-09-27
Numer BZP: 
numer BZP 197807 - 2012
Wykonawca:          Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zakład Poprawczy w Białymstoku zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy, na roboty remontowo - budowlane, polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego przy ul. 27 Lipca 89 w Białymstoku, została wybrana oferta Wykonawcy:

P.H.U. BAR-BUD Grzegorz Baranik
ul. Dojlidy Fabryczne 1
15-555 Białystok
z ceną oferty: 145 140,00 zł brutto
Informacje szczegółowe: Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 1
Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 2
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13
Numer ogłoszenia: 13
Ważne od: 2012-09-17
Ważne do: 2012-09-26
Numer BZP: 
numer BZP 351458 - 2012
Wykonawca:         Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zakład Poprawczy w Białymstoku zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy, na dostawę i montaż fabrycznie nowego, wolnostojącego agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej na fundamencie stałym na terenie Zakładu Poprawczego przy ul. 27 Lipca 89 w Białymstoku, została wybrana oferta Wykonawcy:

CENTRUM INFORMATYKI ZETO S. A.
ul. Skorupska 9,
15-048 Białystok
z ceną oferty: 149 282,70 zł brutto

Informacje szczegółowe: Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 1
Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 2
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11
Numer ogłoszenia: 11
Ważne od: 2011-10-04
Ważne do: 2011-10-19
Numer BZP: 
 numer BZP 317144 - 2011
Wykonawca:  Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

ERCO Przemysław Żelewski
z siedzibą ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź
z ceną oferty: 49 751,66 zł brutto
Informacje szczegółowe: Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 1
Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 2
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10
Numer ogłoszenia: 10
Ważne od: 2008-04-03 
Ważne do:  2008-04-23 
Numer BZP: 
 numer 67787-2008 
Wykonawca: Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego (lokalizacja zgodnie z przebiegiem ogrodzenia istniejącego). Wybrano ofertę Wykonawcy:
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz
Kolonia Zabudów 5/2, 16-060 Zabłudów
z ceną ofertową 187.503,68 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono trzy oferty. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę wśród złożonych ofert - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4