Wyniki postępowań
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9
Numer ogłoszenia:  9
Ważne od: 2007-06-06  
Ważne do:  2007-06-21 
Numer owp: 
 numer OWP/2007/06/06-1177938 
Wykonawca:  Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego (lokalizacja zgodnie z przebiegiem ogrodzenia istniejącego). Wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlane Franciszek Szymański
Ul. Brzechwy 13A, 15-196 Białystok
z ceną ofertową 255.970,75 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono jedną ofertę. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą, a zarazem jedyną ofertę, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
Zawarcie umowy:  Umowa została zawarta dnia 28 czerwca 2007 roku z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane Franciszek Szymański ul. Brzechwy 13A, 15-196 Białystok
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8
Numer ogłoszenia:  8
Ważne od: 2007-05-15
Ważne do:  2007-05-29
Numer owp: 
 OWP/2007/05/15-1591558 
Wykonawca:  Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności dla potrzeb Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Wybrano ofertę Wykonawcy:
BRUNO TASSI Zbigniew Dworakowski Sp. z o.o.
15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 73
z ceną ofertową 22.990,42 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono jedną ofertę. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą, a zarazem jedyną ofertę, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
Zawarcie umowy: Umowa została zawarta dnia 06 czerwca 2007 roku z firmą: BRUNO TASSI Zbigniew Dworakowski Sp. z o.o. 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 73
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7
Numer ogłoszenia: 7
Ważne od: 2006-12-04 
Ważne do: 2006-12-11 
Numer owp: 
owp/2006/12/04-1359929 
Wykonawca: Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania. Wybrano ofertę Wykonawcy:

Centrum Informatyki ZETO S.A.
15-048 Białystok, ul. Skorupska 9
z ceną ofertową 32.808,24 zł brutto
Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono cztery oferty. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę wśród złożonych ofert - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
Zawarcie umowy: Umowa została zawarta dnia 20 grudnia 2006 roku z firmą: Centrum Informatyki ZETO S.A., 15-048 Białystok, ul. Skorupska 9

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 4 z 4