Wyniki postępowań
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11
Numer ogłoszenia: 11
Ważne od: 2011-10-04
Ważne do: 2011-10-19
Numer BZP: 
 numer BZP 317144 - 2011
Wykonawca:  Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

ERCO Przemysław Żelewski
z siedzibą ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź
z ceną oferty: 49 751,66 zł brutto
Informacje szczegółowe: Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 1
Informacja o wyborze najkoszystniejszej oferty str. 2
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10
Numer ogłoszenia: 10
Ważne od: 2008-04-03 
Ważne do:  2008-04-23 
Numer BZP: 
 numer 67787-2008 
Wykonawca: Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego (lokalizacja zgodnie z przebiegiem ogrodzenia istniejącego). Wybrano ofertę Wykonawcy:
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz
Kolonia Zabudów 5/2, 16-060 Zabłudów
z ceną ofertową 187.503,68 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono trzy oferty. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę wśród złożonych ofert - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9
Numer ogłoszenia:  9
Ważne od: 2007-06-06  
Ważne do:  2007-06-21 
Numer owp: 
 numer OWP/2007/06/06-1177938 
Wykonawca:  Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego (lokalizacja zgodnie z przebiegiem ogrodzenia istniejącego). Wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlane Franciszek Szymański
Ul. Brzechwy 13A, 15-196 Białystok
z ceną ofertową 255.970,75 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono jedną ofertę. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą, a zarazem jedyną ofertę, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
Zawarcie umowy:  Umowa została zawarta dnia 28 czerwca 2007 roku z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane Franciszek Szymański ul. Brzechwy 13A, 15-196 Białystok
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8
Numer ogłoszenia:  8
Ważne od: 2007-05-15
Ważne do:  2007-05-29
Numer owp: 
 OWP/2007/05/15-1591558 
Wykonawca:  Zakład Poprawczy w Białymstoku zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności dla potrzeb Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Wybrano ofertę Wykonawcy:
BRUNO TASSI Zbigniew Dworakowski Sp. z o.o.
15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 73
z ceną ofertową 22.990,42 zł brutto
Uzasadnienie:  W przedmiotowym postępowaniu prawidłowo złożono jedną ofertę. Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 jedn. t.) zamawiający wybrał najkorzystniejszą, a zarazem jedyną ofertę, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami SIWZ - gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena ofertowa brutto - 100%.
Zawarcie umowy: Umowa została zawarta dnia 06 czerwca 2007 roku z firmą: BRUNO TASSI Zbigniew Dworakowski Sp. z o.o. 15-113 Białystok, ul. Gen. Andersa 73
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 4 z 5