Archiwum poniżej 30.000 euro
18: malowanie pomieszczeń grupy wychowawczej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.
Numer ogłoszenia: 18
Ważne od: 31.07.2018
Ważne do: 03.08.2018
Zadanie : malowanie pomieszczeń grupy wychowawczej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 3 sierpnia 2018r. na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku – pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter). Zamawiający najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2018, do godziny 1600 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli bądź przesłali oferty o wynikach postępowania.

WYMAGANIA

 

 1. Termin wykonania robót do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia – referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześnie wykonywane na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Żądany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru.
 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

ZAKRES PRAC

 

 1. Zerwaniu tapet ze ścian, zerwaniu listew przypodłogowych i odbojników łóżek (jeżeli takie występują) ze ścian wraz wyniesieniem do kontenera.
 2. Zerwaniu z podłóg wykładzin dywanowych i następnie płytek PCV wraz wyniesieniem do kontenera.
 3. Wykuciu z muru trzech futryn stalowych wraz wyniesieniem do kontenera.
 4. Obrobieniu otworów drzwiowych po montaży drzwi (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń).
 5. Przygotowaniu podłoża ścian i podłóg, gruntowaniu. Montaż naroży aluminiowych w otworach drzwiowych, okiennych i narożników ścian.
 6. Dwukrotnym szpachlowaniu i malowaniu całego pomieszczenia (wraz z sufitem).
 7. Gruntowaniu podłóg, wylaniu mas samopoziomujących.
 8. Usunięciu starej glazury (jeżeli występuje w danym pomieszczeniu), przygotowaniu podłoża, położeniu terakoty/glazury na parapetach.

 

Prace remontowe wykonane z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Do wyceny należy podać wyłącznie koszt robocizny. Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 do kierownika administracyjno gospodarczego. Kontakt jak niżej. Powierzchnia ścian i sufitów ok. 490 m2, powierzchnia podłóg ok. 100 m2, powierzchnia parapetów ok. 9 m2.


Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków, tytoniu, środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami.


Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku warsztatów szkolnych, hostelu/willi oraz posterunku Nr 1 na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117
Numer ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Ważne od: 16.07.2018
Ważne do: 23.07.2018
Numer postępowania/ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pliki do pobrania: Istotne warunki udzielenia zamówienia
Specyfikacja technicza wykonania i odboiru robót
Pliki do pobrania: Dokumentacja warsztatów
Dokumentacja willi
Dokumentacja posterunku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Referencje
Załącznik nr 3 - Potencjał techniczny
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku warsztatów szkolnych, hostelu/willi oraz posterunku Nr 1 na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117
Numer ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Ważne od: 03.07.2018
Ważne do: 11.07.2018
Numer postępowania/ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pliki do pobrania: Istotne warunki udzielenia zamówienia
Specyfikacja technicza wykonania i odboiru robót
Pliki do pobrania: Dokumentacja warsztatów
Dokumentacja willi
Dokumentacja posterunku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Referencje
Załącznik nr 3 - Potencjał techniczny
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku warsztatów szkolnych, hostelu/willi oraz posterunku Nr 1 na terenie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117
Numer ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Ważne od: 21.06.2018
Ważne do: 28.06.2018
Numer postępowania/ogłoszenia: 6/Zo/Rb/2018
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pliki do pobrania: Istotne warunki udzielenia zamówienia
Specyfikacja technicza wykonania i odboiru robót
Pliki do pobrania: Dokumentacja warsztatów
Dokumentacja willi
Dokumentacja posterunku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Referencje
Załącznik nr 3 - Potencjał techniczny
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3