Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Informacja o postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.

Udostępniający: Administrator   
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator   
Czas udostępnienia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:35
Czas wytworzenia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:35