Ogłoszenia

Informacja na temat zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zakładu, które będą przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny oraz ogłoszenia związane z bieżącymi potrzebami zakładu.