Pracownie

Pracownia komputerowa wyposażona w multimedialne komputery, czytnik DVD, drukarkę, skaner i posiadająca stałe podłączenia do Internetu wykorzystywana jest nie tylko na zajęciach z informatyki lecz również do wspomagania nauczania innych przedmiotów. Zainteresowanie uczniów i umiejętności nabywane w czasie zajęć są ważnym elementem kształcenia w naszych szkołach.

Pracownia zawodowa posiada komputer, sprzęt audio-video, plansze, modele połączeń stolarskich, gabloty z okuciami meblowymi oraz próbkami materiałów używanych w stolarstwie. Większość pomocy wykonali sami uczniowie.

Jedną z metod aktywnych stosowanych w pracy z młodzieżą jest metoda pracy w grupach. Aby efekty pracy były jak najbardziej wymierne do pracowni matematycznej zostały zakupione stoliki w kształcie trapezów, które dają się łączyć w inne wielokąty. W tej pracowni jest również komputer, co jeszcze bardziej ubogaca metody nauczania matematyki.

Pracownia biologiczna poza dostosowaniem do wykorzystania w pracy środków multimedialnych jest wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych typu: eksponaty zwierząt, plansze, kolorowe zdjęcia. Klimatu dopełnia zieleń w postaci różnorodnych gatunków roślin doniczkowych.

Klasa polonistyczna przekształciła się w pracownię językową za sprawą 8 stanowisk komputerowych i znowelizowaniem metod pracy na lekcjach języka polskiego.

 

01  02

03  04

05  06

07  08

09  10

 

Na wszystkich lekcjach, nauczyciele rozszerzając bazę środków dydaktycznych, wykorzystują programy multimedialne eduROM i inne programy edukacyjne z ogromnej palety propozycji oferowanej przez różne wydawnictwa i firmy, dzięki którym uczniowie mogą korzystać ze wszystkich kanałów przyswajania informacji:

  • wzrokowy (uczeń może przeczytać daną informację, obejrzeć ilustrację, film, animację)
  • słuchowy (uczeń może odsłuchać narracji)
  • werbalny (uczeń może nagrać własne wypowiedzi)

Bardzo ważną i istotną zaletą stosowania eduROM-ów jest również pełne bezpieczeństwo ucznia na lekcji podczas doświadczeń z chemii i fizyki.

Sala gimnastyczna o wymiarach 20m x 10m wyposażona jest w niezbędne urządzenia, sprzęt i przybory do nauki gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. Poza lekcjami wychowania fizycznego organizowane są różnego rodzaju turnieje i rozgrywki promujące zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

11   12

 

13