Nauczyciele

W chwili obecnej w naszych szkołach zatrudnionych jest 8 nauczycieli przedmiotowych, ksiądz i bibliotekarka. Wszyscy nauczyciele przedmiotowi posiadają dyplomy ukończenia wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, niektórzy studia podyplomowe, wszyscy też maja ukończone studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Awans zawodowy nauczycieli przedmiotowych szkół:

  • pięcioro nauczycieli dyplomowanych
  • troje nauczycieli mianowanych

 

Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Nauczane przedmioty
Zbigniew Domagała
dyrektor szkół
nauczyciel dyplomowany fizyka
Hanna Jałbrzykowska nauczyciel dyplomowany informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, chemia, rysunek zawodowy
Piotr Gołub nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
Urszula Barbara Piłasiewicz nauczyciel dyplomowany język polski
Jolanta Chrzanowska nauczyciel dyplomowany bibliotekarz, język polski
Ks. Adam Anuszkiewicz nauczyciel mianowany religia
Agnieszka Góralczyk nauczyciel dyplomowany język angielski, geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
Krzysztof Falkowski nauczyciel mianowany przedmioty zawodowe
profil stolarski
Małgorzata Szutko nauczyciel mianowany język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
Łukasz Kowalski nauczyciel mianowany matematyka