Historia

Historia szkół przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Białymstoku sięga 1967r. Wtedy to na podstawie art. 38 punktu 2, ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania /Dz.U.Nr.32, poz.160 z 1961r./ dnia 1 września 1967r. utworzono przy Zakładzie Poprawczym Szkołę Podstawową Nr 33 oraz Szkołę Podstawową Nr 34 dla uczniów opóźnionych w nauce o 3 lata i więcej.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1967 roku otwarto także Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kierownictwo szkół objął mgr Franciszek Szczech a kierownictwo warsztatów szkolnych inż. Konstanty Harasim.

Porządkowanie placu zakładowego Rozpoczęcie roku szkolnego

 

10 kwietnia 1968 roku szkoły gościły uczestników Sympozjum Naukowego poświęconego problemom przestępczości nieletnich na Białostoczyźnie.

 

30 czerwca 1968 roku pierwszych piętnastu absolwentów Szkoły Podstawowej po wakacjach rozpoczęło naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W 1969 roku Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej nadała pierwsze tytuły czeladnicze 33 wychowankom naszych szkół.

Już w pierwszych latach młodzież nasza brała udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży szkolnej, uczeń Andrzej Pobożniak grał w Gwardii Białystok w piłkę nożną, a w szkole powstał zespół muzyczny.

 

W szkole założyliśmy kronikę, w której od pierwszych dni dokumentowane jest życie naszych szkół. Jeździliśmy na wycieczki np: Szlakiem Kopernika, do Oświęcimia, Kętrzyna, Żelazowej Woli, Szlakiem Sienkiewicza itp.

Najważniejszym jednak było to, że w naszych szkołach młodzież zdobywała zawody: ślusarza, stolarza, spawacza, kierowcy samochodowego, operatora wózków jezdniowych a ostatnio glazurnika, ciastkarza - piekarza, kucharza oraz kończyła kursy komputerowe. Mijał rok za rokiem i już w 1977 roku Szkoły przy Zakładzie Poprawczym obchodziły 10-lecie. W udekorowanej na tą okoliczność sali gimnastycznej odbyły się główne uroczystości, które swą obecnością zaszczycili oficjele z Warszawy i białostockich władz.

 

Do szkół zapraszaliśmy znanych ludzi: redaktora i pisarza Aleksandra Omiljanowicza, aktorów Teatru Dramatycznego im Al. Węgierki i Teatru Lalek w Białymstoku. Z Teatrem Dramatycznym utrzymywaliśmy stały kontakt, goszcząc na wielu spektaklach.

W latach 1987 - 1989 braliśmy udział w Przeglądzie Dorobku Artystycznego Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich Okręgu Warszawskiego, który odbył się w Laskowcu, a rok później w Białymstoku. Z Laskowca przywieźliśmy dyplomy i okolicznościowe medale.

 

Na II Przeglądzie Dorobku Artystycznego w Białymstoku gościliśmy reprezentacje szkół z Wielunia, Ignacewa, Falenicy, Mrozów, Studzieńca, Koszalina i Laskowca.

 

To były niecodzienne imprezy, które na kilka lat stały się tradycją. Z okazji "Olimpiady Filatelistycznej", którą zorganizowaliśmy w 1988r. wydano okolicznościowe plakietki, a Poczta Polska przygotowała specjalną kopertę z nadrukiem: "Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie" M.Grzegorzewska

 

Te słowa przyświecają naszej pracy do dnia dzisiejszego. Obecnie funkcjonują trzy szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 41
  2. Gimnazjum Nr 25
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13