Majątek Zakładu
Majątek, którym dysponuje Zakład Poprawczy w Białymstoku według stanu na dzień: 31.12.2016.

Środki trwałe brutto (w tys. zł)


Grupa Wart. tys. PLN
Budynki i obiekty pomocnicze 4420
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 150
Maszyny specjalistyczne 57
Urządzenia techniczne 874
Środki transportu 123
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 232
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1758

Zakład Poprawczy w Białymstoku dysponuje nieruchmością położoną w Białymstoku przy
ul. 42 Pułku Piechoty 117 o powierzchni 4ha 9958m2 przekazaną w trwały zarząd, zabudowaną, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku księga wieczysta nr BI1B/00008433/8.

Zestawienie powierzchni budynków będących w trwałym zarządzie Zakładu Poprawczego w Białymstoku, wg stanu na dzień 31.12.2016
Udostępniający: Anna Litwińczuk   
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Litwińczuk   
Czas udostępnienia: wtorek, 03 stycznia 2017 10:46
Czas wytworzenia: środa, 02 stycznia 2013 01:00