Kierownictwo
Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Zakładzie Poprawczym:
Telefony centrali: 85 67-53-059, 85 675-44-28

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon wewnętrzny E-mail
Paweł Niewodowski p.o. Dyrektora Zakładu 438 biuro(at)zp.bialystok.pl
Zbigniew Domagała Dyrektor Szkoły 423 szkola(at)zp.bialystok.pl
Elżbieta Stocka Główny Księgowy 424 ksiegowosc(at)zp.bialystok.pl
Grzegorz Piekutowski Kierownik Internatu 421 g.piekutowski(at)zp.bialystok.pl
Radosław Konert Kierownik Administracyjny 425 r.konert(at)zp.bialystok.pl
Udostępniający: Radosław Konert   
Wytwarzający/Odpowiadający: Radosław Konert   
Czas udostępnienia: poniedziałek, 04 grudnia 2017 09:02
Czas wytworzenia: środa, 31 marca 2010 13:54